مدرسه شهید برونسی در دو مقطع ابتدایی و متوسطه ثبت نام می کند.

مدرسه موظف است در همه ابعاد برای رشد دانش‌آموز برنامه داشته باشد. بر اساس سند تحول بنیادین، دانش‌آموزان باید در ساحت‌های شش گانه زیر تربیت شوند تا در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی قرار گیرند:
ساحت اعتقادی، عبادی و اخلاقی؛ ساحت زیستی و بدنی؛ ساحت اجتماعی و سیاسی؛ ساحت اقتصادی و حرفه ای؛ ساحت علمی و فناوری؛ ساحت هنری و زیبایی شناختی.
مدرسه شهید برونسی، با استفاده از تجارب بیش از 10 سال فعالیت تربیتی و آموزشی، 20 طرح و برنامه برای رشد دانش‌آموز در این ساحت‌های شش‌گانه طراحی کرده است که ...

ادامه مطلب درخواست همکاری با مدرسه

فوریه 19, 2019

Buy College Essays Online Ideas

New Ideas Into Buy College Essays Online Never Before Revealed If you purchase informative article on the web also you can’t afford to fail the caliber […]
فوریه 19, 2019

Why Everybody Is Talking About Apa Paper Sample…The Simple Truth Revealed

Depending on the kind of research paper you have to write, you may either support 1 claim or the other, or simply describe the problem and […]
فوریه 19, 2019

Why Everybody Is Talking About Apa Paper Sample…The Simple Truth Revealed

Depending on the kind of research paper you have to write, you may either support 1 claim or the other, or simply describe the problem and […]
فوریه 19, 2019

The best way to produce a research rationale for Mitacs?

The Ugly Side of Help with Essay You could also discover the help and you’ll likely know, that you will be not on your own. You […]
فوریه 19, 2019

Why Everybody Is Talking About Paper Outline Format…The Simple Truth Revealed

The key ideas contain the majority of your research paper’s information. It’s therefore important that if you sit down to compose your research paper, you gather […]
فوریه 19, 2019

The Bizarre Secret of Term Paper Bibliography

If you should be students, or anybody who’s going to accomplish a great deal of composing, then you definitely need to provide yourself with the most […]
فوریه 19, 2019

Speech Help – an in Depth Anaylsis on What Works and What Doesn’t

The very first time you hear your speech you could need to adjust some parts. Therefore, you can order online speech at any moment. Keyboards, touch […]
فوریه 19, 2019

Getting the Best Custom Paper Writing

Ok, I Think I Understand Custom Paper Writing, Now Tell Me About Custom Paper Writing! If you order from us, you can find a draft of […]