نتیجه پذیرش دانش‌آموزان در مدرسه رهروان شهید

با تشکر از شما که مدرسه شهید برونسی را برای تحصیل سال آینده فرزندتان برگزیدید؛ توجه شما را به نکات زیر جلب می‌کنیم:

توضیحات بسیار مهم:

الف- دانش‌آموزانی که وضعیت آن‌ها «آزمون ورودی» درج شده است، لازم است در روز شنبه 30 تیرماه، ساعت 8:00 صبح جهت آزمون ورودی، در مدرسه حاضر شوند. آزمون از سه درس ریاضی، فارسی و علوم سال جاری گرفته می‌شود.

ب- متأسفانه به دلیل محدودیت در ظرفیت مدرسه، تعداد زیاد متقاضی ثبت‌نام و نیز عدم کسب حد نصاب لازم، در سال تحصیلی آینده نمی‌توانیم در خدمت دانش‌آموزنی که وضعیتشان «عدم پذیرش به دلیل محدودیت ظرفیت» درج شده، باشیم؛ که ضمن تشکر از ایشان به دلیل انتخاب مدرسه شهید برونسی، در تمامی مقاطع مختلف زندگی، برایشان آرزوی موفقیت داریم.

ج- در صورت انصراف قبول‌شدگان یا افزایش ظرفیت مدرسه، با افرادی که وضعیتشان «ذخیره» درج شده، تماس گرفته خواهد شد، اما مدرسه تعهدی نسبت به پذیرش و ثبت نام ایشان ندارد.

د- والدین دانش‌آموزانی که «قبول» شده‌اند، لازم است با در دست داشتن مدارک زیردر روزهای دوشنبه یا چهارشنبه حداکثر تا تاریخ 27 تیرماه از ساعت ٩ الی ۱۴ جهت ثبت‌نام و انجام امور شهریه به مدرسه (آقایان حسینی و محمدزاده) مراجعه کنند. با توجه به کثرت متقاضیان ثبت نام، در صورت عدم مراجعه از افراد ذخیره جایگزین خواهد شد.

مدارک ثبت‌نام:
پرونده تحصیلی دانش‌آموز
6 قطعه عکس 3*4 زمینه سفید متعلق به سال جاری
اصل و کپی شناسنامه دانش‌آموز
اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی والدین
کارت مراقبت دانش‌آموز (کارت واکسن)
دانش‌آموزان کلاس اول باید متولد 1390/07/02 لغایت 1391/07/01 باشند.

مدیریت مدرسه رهروان شهید