آزمون ورودی مدرسه رهروان شهید

آزمون ورودی مدرسه رهروان شهید برونسی برگزار شد

نخستین مرحله‌ی آزمون ورودی مدرسه‌ی رهروان شهید برای سال تحصیلی ۹۷-۹۶ در تاریخ ۲۰ خرداد برگزار شد.
جهت مشاهده‌ی نتایج آزمون به اینجا مراجعه کنید.

آزمون ورودی مدرسه رهروان شهید برونسی برگزار شد

آزمون ورودی مدرسه رهروان شهید برونسی برگزار شد

آزمون ورودی مدرسه رهروان شهید برونسی برگزار شد

آزمون ورودی مدرسه رهروان شهید برونسی برگزار شد

آزمون ورودی مدرسه رهروان شهید برونسی برگزار شد

آزمون ورودی مدرسه رهروان شهید برونسی برگزار شد

آزمون ورودی مدرسه رهروان شهید برونسی برگزار شد


Call Now Button