آشنایی‌ با‌ فرآیند‌ آموزش‌ مجازی‌ مجتمع

با شروع تعطیلات مدارس، مجتمع آموزشی شهید برونسی به سرعت اقدام به فعالیت در زمینه آموزش مجازی کرد که با گذشت حدود ۲ماه از آغاز این شیوه جدید فرایند آموزش مجازی برای اطلاع والدین محترم تشریح میگردد:

۱- تدریس:

معلمین محترم موظف هستند به بهترین شیوه ، تدریس را طبق بودجه بندی ادامه دهند. مدرسه با تاسیس ۲ استدیو فیلم برداری و ۱ استدیو ضبط با تخته هوشمند زمینه تدریس با کیفیت خوب را برای معلمین فراهم کردند.

۲- تکلیف‌:

معلمین موظف هستند هر هفته حداقل یک تکلیف در #دایاموز برای هر درس ثبت کنند .

 

 

۳- نمره_تکلیف:

در جمعه هر هفته معلم بعد از بررسی تکالیف ارائه شده توسط دانش آموز در دایاموز نمره انجام تکالیف را ثبت می نماید.

 

۴- پیگیری‌تکلیف:

معلمین دانش آموزانی را که در انجام تکالیف کم کاری می نمایند برای پیگیری به ناظم مدرسه معرفی میکنند و ناظم با تماس با والدین و دانش آموز علت را جویا شده و تذکر می دهد.

۵- آزمون:

برای اطلاع از میزان پیشرفت درسی آموزش مجازی هفته ای یک آزمون جامع از دروس تدریسی در دایاموز برگزار می شود و نفرات برتر در کانال مدرسه معرفی می شوند.

 

۶- رفع‌اشکال:

اگر بعد از طی این مراحل سوالی برای دانش آموز باقی ماند می تواند از طریق دایاموز سوال خود را از معلم بپرسد و معلمین محترم موظف هستند حداکثر ظرف سه روز کاری پاسخگو باشند.

 

Call Now Buttonارتباط با ما