آموزش کار با سلاح کلاشنیکف

آموزش کار با سلاح کلاشنیکف

دانش آموزان مقطع متوسطه با روش باز و بست و استفاده از سلاح کلاشنیکف که از مباحث دس آمادگی دفاعی هست آشنا شدند/

این کلاس با حضور برادران سپاه در مدرسه متوسطه رهروان شهید برونسی برگزار گردید.