اردوی فرهنگی بیلدر | آذر۹۸

اردوی فرهنگی بیلدر | آذر۹۸

برگزاری اردوی ورزشی-قرآنی دانش آموزان ابتدائی دوره دوم و متوسطه دوره  اول مدرسه رهروان شهید برونسی

روز پنجشنبه ۲۸ آذر ماه مسابقات قرآن ، اذان و فوتبال در این محل برگزار شد که به دانش آموزان برتر لوح تقدیر و جوائز نفیس اهدا گردید/