برگزاری آزمون های آنلاین

برگزاری آزمون های آنلاین

طی مجازی شدن کلاس های درسی و باتوجه به طرح بیستگانه مجتمع شهد برونسی دانش آموزان باید پایان هرماه، خود را برای آزمون های جامع آماده کنند که این آزمون ها با توجه به بودجه بندی که از قبل مشخص شده و به اطلاع خانواده ها رسانده، انجام گرفت و این آزمون ها ازطریق سامانه ی ارتباطی معلمین و والدین (دایاموز) برگزار می شد و نفرات برتر این آزمون ها جز نفرات راه یافته به المپیاد بودند.

 

ارتباط با ما