برگزاری جلسه‌ی انجمن اولیاء دبستان شهید برونسی

دیروز، دوشنبه، جلسه فروردین ماه انجمن اولیاء دبستان شهید برونسی برگزار شد. در ابتدای این جلسه مدیریت و معاونت آموزشی مدرسه به بیان نکاتی پیرامون برنامه ‌های آتی مدرسه و برنامه‎های مدرسه برای امتحانات پایان سال و ثبت نام سال تحصیلی آینده پرداختند و سپس جلسه اختصاصی والدین با مربیان کلاس‌ها جهت بررسی وضعیت درسی-تربیتی دانش‌آموزان برگزار شد.

 

Call Now Button