برگزاری شورای معلمان مدرسه

آخرین جلسه‌ی شورای معلمان مدرسه‌ی شهید برونسی با حضور معلمان، مربیان و کادر مدرسه برگزار شد. در این جلسه معلمان به بیان پیشنهادهای خود جهت بهمبود عملکرد مدرسه در سال آینده پرداختند. برخی از مهم‌ترین مباحث مطرح شده بدین شرح بود:

  •  لزوم وجود برنامه عملیاتی جامع و جزءنگر
  • لزوم ارتباط بیشتر معلمان و مربیان با والدین
  • تجهیز سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مدرسه
  • دقت بیشتر در پذیرش دانش ‌آموز جهت یکدست شدن سطح علمی و اخلاقی دانش‌آموزان
  • اصلاح و بهبود طرح صندوقچه امتیازات جهت تأثیرگذار کردن این طرح در فرایند تربیت و تعلیم

Call Now Button