برگزاری مسابقات قرآن مدرسه شهید برونسی

مسابقات قرآن مدرسه شهید برونسی، صبح امروز در ۸ بخش مفاهیم، قرائت تقلیدی، قرائت بداهه، حفظ یک جزء، حفظ دو جزء، حفظ سه تا پنج جزء، حفظ هفت تا یازده جزء و حفظ بیست و سه جزء؛ در فرهنگسرای قرآن و عترت و با حضور دانش آموزان و والدین ایشان برگزار شد و در پایان به نفرات برگزیده هدایای ارزشمندی تقدیم شد.

 

Call Now Button