برگزاری کلاس اخلاق دبیرستان شهید برونسی

چهارشنبه‌ی هر هفته، دانش‌آموزان دبیرستان رهروان شهید برونسی در کلاس اخلاق شرکت کرده و از نصایح و توصیه‌های  یکی از اساتید اخلاق بهره مند می‌شوند.
چهارشنبه‌ی این هفته، استاد امجدی‌زاده مهمان مدرسه ما بود.

Call Now Button