برگزاری کلاس های رفع اشکال به صورت حضوری

برگزاری کلاس های رفع اشکال به صورت حضوری

باتوجه به زرد شدن وضعیت شهر مشهد و مجوز ستاد ملی با کرونا برحضور دانش آموزان در کلاس برای رفع اشکال و ارتباط دانش آموزان و معلم، مدیران مدارس این مجتمع طی یک برنامه ریزی با هدف از سرگیری رابطه صمیمانه دانش آموزان و معلمین و رفع اشکال مباحث درسی، دانش آموزان را به گروه هایی تقسیم کردن که با این برنامه ریزی دانش آموزان قبل یا بعد از ساعت کلاسی خود در محیط اسکای روم در کلاس حضوری شرکت می کردند.

 

ارتباط با ما