تماشای فیلم ۲۳ نفر

دانش آموزان متوسطه و ابتدائی دوره دوم امروز به سینما رفتند و فیلم ارزشی۲۳ نفر را مشاهده کردند/

این فیلم ماجران ۲۳ نوجوان ایرانی است که در جنگ اسیر میشوند و به زندانهای عراق منتقل میگردند و ادامه ماجرا…

در انتهایی این فیلم تنها اسیر مشهدی، از آن ۲۳  نوجوان اسیر ، که الان او را حاج محمود(محمودرعیت نژاد) صدا میزنند برای دانش آموزان سخنانی را ایراد کردند

 

همچنین دانش آموزان دخترانه و پسرانه ابتدائی دوره اول به تماشای فیلم سینمایی بنیامین نشستند/

Call Now Buttonارتباط با ما