جلسه شرکت حمل نقل هشتمین شفیع

جلسه شرکت حمل نقل هشتمین شفیع

شرکت حمل نقل  هشتمین شفیع زیر نظر مجتمع شهید برونسی راه اندازی گشت،

خدمات این شرکت شامل سرویس مدارس، تاکسی ، اتوبوس های دربستی و…می باشد که هم اکنون بیش از ۷۰ راننده را در اختیار دارد 

و به چندین هتل مشغول خدمت رسانی می باشد…

  • جهت بهره مندی از این خدمات به سایت این شرکت www.8taxi.ir مراجعه 

  • و یا با این شماره تماس حاصل فرمایید  0513851557

 

 

 

تصاویری از جلسه توجیهی رانندگان شرکت هفتمین شفیع هدایت سه شنبه ۱۵ بهمن ماه