حضور آیت‌الله رئیسی در جمع دانش‌آموزان مدرسه شهید برونسی

حضور آیت‌الله رئیسی در جمع دانش‌آموزان مدرسه شهید برونسی