حضور جمعی از دانش‌‏آموزان مدرسه در اردوی دو روزه

جمعی از منتخبین  مدرسه رهروان شهید برونسی در اردوی دو روزه بسیج شرکت به عمل آوردند.

این اردوی دو روزه شامل جزئیات زیر بود:

بخش تئوری:

  • حفاظت اطلاعات
  • مسائل و تحولات اجتماعی
  • تاکتیک های نظامی

بخش عملی:

  • پیاده روی شبانه
  • اچرای عملیات شبانه و شبیه سازی ایمن انفجارات
  • آموزش اصول جنگ شهری توسط مربی مدافع حرم
  • تمرین اسلحه کشیدن صحیح و سریع متناسب باجنگ شهری

Call Now Button