دوره ضمن خدمت+عکس

دوره های ضمن خدمت جهت آموزش مربیان و معلمان مدارس شهید برونسی ، توسط اساتید برجسته حوزه ی تربیتی ، طی چند جلسه ی پربار برگزار گردید.

Call Now Buttonارتباط با ما