رنگ و بوی قرآنی مدرسه شهید برونسی در تابستانه ۱۴۰۰

قرآن کتاب آسمانی است که از طریق وحی برای هدایت بشر به پیامبر اکرم نازل شده است.
در روایات اسلامی برای تعلیم و تعلم قرآن سفارش زیادی شده و برای آن اجر و پاداش فراوانی در نظر گرفته شده است.
پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله می فرمایند: هیچ زن و مرد مومنی نیست، مگر اینکه خداوند بر او حق واجبی دارد که باید به اندازه توانش، قرآن را بیاموزد و در آن بیاندیشد و نسبت به معارف و احکامش آگاهی پیدا کند.
شایسته است اموری چون: روخوانی، تجوید، صوت و لحن و … را به نامهای دیگری غیر از «آموزش قرآن» بنامیم و آموزش قرآن را منحصر در این معنا بدانیم که آموزش قرآن یعنی خواندن معلّم بر متعلّم و شنیدن و تکرار او تا جایی که این شنیدن و تکرار موجب گنجاندن آیات در قلب متعلّم گردد و او نیز بتواند همراه معلّم یا به تنهایی آیات را از قلب خود بخواند و زمزمه کند.
که دوره‌های آموزشی روخوانی و روان‌خوانی، صوت و لحن و تجوید قرآن ابتدایی دوره دوم شهید برونسی در شرایط شیوع کرونا با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی برگزار می شود.
ارتباط با ما