سند تحول آموزش پرورش در مدارس شهید برونسی

سند تحول آموزش پرورش در مدارس شهید برونسی

حجت الاسلام یحیی زاده مدیریت مجموعه مدارس شهید برونسی در راستای فرمایشات رهبری در مورد سند تحول در آموزش و پرورش توضیحایی را مبنی بر اجرای این سند در مجموعه مدارس شهید برونسی به سمع و نظر شما میرسانند/