طلیعه بندگی

تکلیف یعنی برعهده گرفتن مسئولیتی. سن تکلیف یعنی محدوده سنی که انسان آماده برعهده گرفتن تکالیف الهی می شود. انسان در ابتدای نوجوانی بر حسب شرع مکلف به انجام وظایفی می شود که پیش از این مسئولیتی در قبال باید و نباید آن ها نداشته است.
در این حین تحولات جسمی و عقلی به گونه ای رقم می خورد که دختران و پسران را در سن مشخص مکلف می گرداند. برعهده گرفتن تکالیف الهی و شرعی همواره با جشن و مراسماتی است که در زندگی نوجوانان یک نقطه بیاد ماندنی و عید به حساب می آید.

اکنون که به سن تکلیف رسیده ام ، خوشحالم و با تو پیمان می بندم نمازهایم را خوانده و واجبات دینم را انجام دهم .

لباس زیبای تکلیف الهی بر قامت عبادتتان مبارک.
 
ارتباط با ما