معرفی دبستان دوره اول شهید برونسی

دبستان دوره اول شهید برونسی در سال 1396 کار خود را شروع کرد. در همان سال اول موفق به جذب کادر آموزشی و تربیتی مجربی گردید که در نتیجه موجب رضایت مندی خانواده ها گردید. این موفقیت نتیجه سابقه مجتمع در 15 سال کار تربیتی و فرهنگی و 6 سال تأسیس مدرسه می باشد. دبستان شهید برونسی برنامه خود را براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که مورد تاکید مقام معظم رهبریست قرار داده و سعی خود را بر آن داشته است که دانش آموزان را در عرصه های مختلف رشد دهد و جدا از آموزش دروس مختلف _که به صورت جدی پیگیری می شود و حساسیت ویژه ای هم برای مدرسه دارد_ در زمینه های تربیت دینی، هنری، ورزشی، مهارتی، اقتصادی و اجتماعی نیز برنامه های ویژه ای داشته باشد که در ادامه ذکر خواهد شد. همچنین زمینه سازی برای رشد و بروز استعدادهای دانش آموزان مثل تقویت تفکر، حافظه و خلاقیت دانش آموزان را در راستای کاری خود قرار داده است. ما در نظر داریم که در سالهای آینده بطور ویژه ای مهارتهای رشد فردی و مهارت های زندگی را که شامل خودآگاهی، حل مسئله، تفکر خلاق و مهارت های مطالعه و... می باشد را در آموزش های خود قرار دهیم.   ساحت تربیت دینی مبنای ما در دبستان بر آموزش غیر مستقیم مفاهیم دینی و اجرای آن در زندگی است، لذا از ارائه محتواهای زیاد که در اکثر مواقع فقط ذهن دانش آموز را پر می کند و فهم عمیقی هم صورت نمی گیرد خودداری می کنیم. دانش آموز باید در این سن مقدمات دیندار شدن را بیاموزد و شخصیت یک انسان دیندار در او پدیدار شود. ما سعی می کنیم دانش آموز را مودب رشد دهیم، یعنی کسی که قانون مدار است و شخصیت ولنگاری ندارد. کسی که خودش فکر می کند و انتخاب می کند و بر اساس احساسات تصمیم نمی گیرد. او شخصیت محکمی دارد که تحت تاثیر دیگران قرار نمی گیرد که مقلد از رفتار دیگران باشد. تنبل نیست و مسئولیت پذیر است. برای اجرای این اهداف برنامه های مختلفی صورت گرفته است که به شرح زیر می باشد:   هر ماه یک موضوع در هر ماه یک موضوع را انتخاب می کنیم و در کل ماه سعی می شود که در مورد همان موضوع برنامه ریزی گردد و از تمام ظرفیت مدرسه استفاده شود. به طور مثال در مدرسه هر روز صبحانه داده می شد، لذا در یک ماه ادب غذا خوردن قرار داده شد و سعی گردید که به موضوع اسراف نکردن غذا و شستن دست ها و..... دانش آموزان حساس شوند و در زندگی رعایت کنند و به این امر تشویق گردند و همچنین در موضوع اسراف، دانش آموزان را به بازیافت متوجه ساختیم و در آنها اهمیت این موضوع را به صورتی که به آن عمل شود ایجاد کردیم.   نماز جماعت آموزشی سعی مان بر این بوده است که نماز مدرسه بر اساس روایت های موجود در زمینه نماز کودکان انجام بگیرد و فضای نماز برای دانش آموز فضایی شاد و جذاب و آموزشی باشد. نماز جماعت کلاس های اول با همدیگر به صورت آموزشی صورت می گیرد که در آن امام جماعت تمام نماز را بلند می خواند و دانش آموزان تکرار می کند و بعد از یک مدت به صورت کامل اذکار نماز را می آموزند. در مدت نماز دانش آموزان حالت نماز را رعایت می کنند. بعد از نماز به صورت نمایشی برای دانش آموزان مفهوم های مختلفی که برای همان ماه انتخاب شده است آموزش داده می شود. نماز های دوم و سوم با همدیگر برگزار می گردد و بعد از نماز توسط خود دانش آموزان یا مربی محترم کتابخوانی یا تئاتر یا قصه گویی و... اجرا می شود و زمان ویژه برای نماز در مدرسه اختصاص یافته است.

معرفی کادر مدرسه:

ارتباط با ما