مناظره ای برای انتخاب رشته با حضور اساتید هر رشته

مناظره ای برای انتخاب رشته با حضور اساتید هر رشته


مهم ترین هدف از ایجاد نظام آموزشی جدید، آماده ‌کردن دانش ‌آموزان برای کسب آداب و مهارت ‌های زندگی اجتماعی می باشد. از آن جا که دوره ابتدایی، دوره آموزش عمومی و بسیار تأثیرگذار برای دانش‌آموزان محسوب می شود، لذا بنا بر این نهاده شد که با اضافه کردن یک سال به دوره ابتدایی، دانش‌آموزان توانایی بیشتری برای حضور در اجتماع و فعالیت‌ های مشارکتی پیدا‌ کنند. دانش آموزان نظام آموزشی جدید در پایه نهم می توانند در هر یک از شاخه های نظری، فنی و حرفه ای و کاردانش اقدام به انتخاب رشته نمایند.

در راستای کمک به دانش آموزان برای انتخاب رشته، مناظره ای بین اساتید هر رشته در متوسطه دوره دوم برگزار شد که در این مناظره اساتید متناسب با رشته تخصصی خود به ذکر نکاتی برآمدند.
ارتباط با ما