نخستین جلسه انجمن اولیاء و مربیان

نخستین جلسه انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان رهروان شهید برونسی

نخستین جلسه انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان شهید برونسی در روز سه‌شنبه ۲۵ مهر ماه با حضور حجه‌الاسلام پژمانفر، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان آموزش و پرورش ناحیه ۲ مشهد برگزار شد.
در این مراسم، ابتدا اهداف و برنامه‌های مدرسه، توسط حجه الاسلام یحیی زاده مدیریت مدرسه بیان شد و سپس حاضرین از سخنان حجه الاسلام پژمانفر بهره‌مند شدند.
در پایان مراسم، انتخابات انجمن اولیاء و مربیان برگزار گردید.

نخستین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان رهروان شهید برونسی

نخستین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان رهروان شهید برونسی

نخستین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان رهروان شهید برونسی

نخستین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان رهروان شهید برونسی

نخستین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان رهروان شهید برونسی

نخستین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان رهروان شهید برونسی

نخستین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان رهروان شهید برونسی

نخستین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان رهروان شهید برونسی

نخستین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان رهروان شهید برونسی

نخستین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان رهروان شهید برونسی

نخستین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان رهروان شهید برونسی

نخستین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان رهروان شهید برونسی

نخستین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان رهروان شهید برونسی

نخستین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان رهروان شهید برونسی

نخستین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان رهروان شهید برونسی

نخستین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان رهروان شهید برونسی

نخستین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان رهروان شهید برونسی

نخستین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان رهروان شهید برونسی

نخستین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان رهروان شهید برونسی

نخستین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان رهروان شهید برونسی

نخستین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان رهروان شهید برونسی

نخستین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان رهروان شهید برونسی

نخستین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان رهروان شهید برونسی

نخستین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان رهروان شهید برونسی

نخستین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان رهروان شهید برونسی

نخستین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان رهروان شهید برونسی

نخستین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان رهروان شهید برونسی

نخستین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان رهروان شهید برونسی

نخستین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان رهروان شهید برونسی

نخستین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان رهروان شهید برونسی

نخستین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان رهروان شهید برونسی

نخستین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان رهروان شهید برونسی

Call Now Button