همایش والدین | بهمن۹۸

همایش والدین | بهمن۹۸

همایش والدین بهمن ماه برگزار شد

این همایش با سخنرانی حجت الاسلام سیدحسین راجی ، نویسنده کتاب سعود چهل ساله شروع شد

و سپس دبیر انجمن اولیا جناب آقای جعفری توضیحاتی را به والدین ارائه دادند و

در پایان با سخنان و گزارش کار حجت الاسلام خاکی مدیر مدرسه دبستان پسرانه دوره دوم به پایان رسید.

حاشیه این همایش

         

         

 

۱- برگزاری نمایشگاه کارهای دستی فنی و هنری دانش آموزان مدارس

۲- توزیع کارنامه های تربیتی دانش آموزان

۳- نشست والدین با مربیان کلاسی فرزندانشان