همکاری شرکت حمل و نقل با بسیج استان

شرکت حمل نقل هشتمین شفیع هدایت سناباد در بهمن ماه سال 1398  تعداد  185 دستگاه اتوبوس حمل نقل درون شهری را در اختیار بسیج دانش آموزی استان خراسان رضوی قرار داد / برگذاری دوره عملی درس دفاعی دانش آموزان متوسطه دوره اول مدارس دخترانه مشهد مقدس در نمایشگاهی که توسط بسیج دانش آموزی تهیه داده شده بود ، روزانه حدود 1300 دانش آموز دختر از محل مدرسه به نمایشگاه و بلعکس و در مدت یک هفته  به 8267 دانش آموز توسط  شرکت حمل نقل هشتمین شفیع زیر نظر مجتمع شهید برونسی سرویس داده شد/
Call Now Buttonارتباط با ما