پیمایش مسیر زشک تا کنگ – طرح نوجوان رزمنده

در ادامه‌ی برنامه‌های طرح نوجوان رزمنده از طرح‌های مدرسه‌ی رهروان شهید برونسی، پنجشنبه‌ی این هفته، دانش‌آموزان مقطع متوسطه، مسیر زیبای زشک تا کنگ را پیمودند و در طول مسیر از آموزش‌های مربیان خود بهره‌مند شدند.

Call Now Button