گزارش آبان ماه ۱۳۹۸


۱ - برگزاری مسابقه نقاشی اربعین
۲ - برگزاری جلسه اولیاء و مربیان در مجتمع امام رضا(علیه السلام)
۳ - برگزاری اردو شهربازی
۴ - برگزاری روز بزرگداشت روز دانش آموزو اجرای سرود
۵ - تعیین سفیران سلامت
۶ - برگزاری جشن آب وجشن قرآن همزمان با ولادت رسول اکرم (صلی ا... علیه واله)
۷ - پنج شنبه های جذاب ( اردو سینما)
ارتباط با ما