گزارش تصویری از بازدید هیجان انگیز ابتدایی دوره دوم از ایستگاه آتش نشانی

آموزش آتش نشانی از سن مهد کودک تا مقطع دانشگاهی را در بر می گیرد و این آموزش ها به صورت برنامه ریزی شده با حضور کارشناسان سازمان در کلاس ها انجام می شود.
نزدیک به دو دهه است که هر ساله آموزش های ایمنی در مدارس ارائه می شود.در طول سال تحصیلی نیز بنا به درخواست های مدارس، مباحث ایمنی و آتش نشانی به دانش آموزان آموزش داده می شود.
آشنایی شهروندان با خدمات آتش نشانی و همچنین حضور کودکان و نوجوانان در ایستگاه ها باعث می شود تا فعالیت ها و تجهیزات آتش نشانان به مردم شناسانده شود.در این دوره های آموزشی مباحث کلی ایمنی برای دانش آموزان مطرح می شود و درصورت درخواست آموزش های خاص از سوی دانش آموزان، برنامه های آموزشی به صورت خاص برگزار می شود.
که با توجه به درخواست از سوی مدرسه ابتدایی دوره دوم، این آموزش به صورت بازدید از ایستگاه آنش نشانی صورت گرفت.
که خلاصه ای از این بازدید به صورت کلیپ تهیه شده و پیشنهاد دیدن این کلیپ را به شما داریم.
ارتباط با ما