درخواست در حال پردازش است ، لطفاً کمی منتظر بمانید ...
دوشنبه ، 07 فروردین 1402

برگزاری مسابقات قرآن

مسابقات قران مدرسه شهید برونسی در رشته قرائت و حفظ در بین دانش آموزان متوسطه روز پنجشنبه 21آذر ماه برگزار گردید ،نفرات برتر به شرح زیر می باشد:

*رشته قرائت*


  پایه هفتم:

نفر اول:امیرحسین پیوندی .امتیاز؛۲۵.۵

نفردوم:امیرحسین خانرودی .امتیاز؛۲۲.۵

نفرسوم:حسین فنایی .امتیاز؛۲۲


  پایه هشتم:

نفر اول مشترک:سیدمحمدحسین طباطبایی و محمدمهدی حجتیان.امتیاز؛۲۴

نفردوم:یوسف مهدیان جم.امتیاز؛۲۳

نفرسوم:علی پناهی نژاد.امتیاز؛۲۲.۵


  پایه نهم:

محمد امین مدنی.امتیاز؛۲۶*رشته حفظ*


  حفظ یک جز

نفر اول:یوسف رنگ ساز.امتیاز؛۱۰۰

نفردوم:محمدحسین مقیمی .امتیاز؛۹۵

نفرسوم:محمدحسن رجبی.امتیاز؛۸۹


  حفظ دوجز

نفر اول:حامی اسحاقی.امتیاز؛۹۳

نفردوم:سیدمهدی رئیس السادات.امتیاز؛۸۳

نفرسوم:محمدمهدوی.امتیاز؛۷۶


  حفظ سه جز

نفراول:ابوالفضل یعقوبی.امتیاز؛۸۶

نفردوم مشترک:رضاشبان وسیدمحمدرضامحمدی.امتیاز؛۸۳

نفرسوم:محمدامین محمدی.امتیاز؛۸۰


  حفظ پنج جز

نفراول:رستگاری.امتیاز؛۹۶

نفردوم:عباسی مقدم.امتیاز؛۹۳.۵

نفرسوم:ذبیحی.امتیاز.امتیاز؛

تاریخ و ساعت انتشار :
00:00:00 ~~~ 1400/10/25
دسته بندی :
اخبار مجتمع
تعداد بازدید : 255
اظهار نظر در مورد برگزاری مسابقات قرآن
*
*