درخواست در حال پردازش است ، لطفاً کمی منتظر بمانید ...
چهارشنبه ، 06 مهر 1401

تماشای فیلم 23 نفر

دانش آموزان متوسطه و ابتدائی دوره دوم امروز به سینما رفتند و فیلم ارزشی23 نفر را مشاهده کردند/این فیلم ماجران 23 نوجوان ایرانی است که در جنگ اسیر میشوند و به زندانهای عراق منتقل میگردند و ادامه ماجرا...در انتهایی این فیلم تنها اسیر مشهدی، از آن 23  نوجوان اسیر ، که الان او
را حاج محمود(محمودرعیت نژاد) صدا میزنند برای دانش آموزان سخنانی را ایراد
کردند
تاریخ و ساعت انتشار :
00:00:00 ~~~ 1400/10/26
دسته بندی :
اخبار مجتمع
تعداد بازدید : 84
اظهار نظر در مورد تماشای فیلم 23 نفر
*
*