2017-01-10

حضور مدیریت موسسه،در مسابقات کشوری قرآن کریم

2018-02-21

برگزاری مسابقات قرآن مدرسه شهید برونسی

مسابقات قرآن مدرسه شهید برونسی، صبح امروز در ۸ بخش مفاهیم، قرائت تقلیدی، قرائت بداهه، حفظ یک جزء، حفظ دو جزء، حفظ سه تا پنج […]
ارتباط با ما